United Company RUSAL PLC RUAL

RUAL MOEX
RUAL
United Company RUSAL PLC MOEX
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Icke-energimineraler
Bransch: Aluminium
United Company RUSAL Plc är ett Cypern-baserat företag som huvudsakligen är verksamt inom aluminiumbranschen. Bolaget verkar genom fyra segment. Segmentet Aluminum är verksamt med produktion och försäljning av primäraluminium och relaterade produkter. Segmentet Alumina är verksamt med utvinning av bauxit, raffinering av bauxit till aluminiumoxid och försäljning av aluminiumoxid. Segmentet Energy är verksamt med brytning och försäljning av kol samt elproduktion och elöverföring. Segmentet Mining and Metals är verksamt med investering i PJSC MMC Norilsk Nickel. Företaget är också verksamt med tillverkning av halvfabrikat från primäraluminium för bland annat transportnäringen, förpackningsbranschen och konsumentvaruindustrin.