TATNEFT TATN

TATN MOEX
TATN
TATNEFT MOEX
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

TATN diagram

Handla TATN med betrodda mäklare på TradingView Öppna ett konto
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Olje- och gasproduktion
Tatneft' PAO är en underjordisk användare och leverantör av olje- och gasresurser, olje- och gasoperatör samt tillverkare av petrokemiska produkter. Bolaget verkar genom de tre segmenten Exploration and production; Refining and marketing och Petrochemical products. Segmentet Exploration and production består av prospektering, utveckling, utvinning och försäljning av egen råolja. Segmentet Refining and marketing består av inköp och försäljning av råolja och raffinerade produkter från/till tredje part samt egen raffinerings- och detaljhandelsverksamhet. Segmentet Petrochemical products består av produktion och försäljning av däck samt petrokemiska råvaror och raffinerade produkter som används i produktionen av däck. Bolaget och dess dotterbolag är verksamma med prospektering av råolja samt utveckling och produktion huvudsakligen i republiken Tatarstan. Bolaget är också verksamt med raffinering och marknadsföring av råolja och raffinerade produkter samt med produktion och marknadsföring av petrokemikalier.