WAH SEONG CORPORATION BHD

WASEONG MYX
WASEONG
WAH SEONG CORPORATION BHD MYX
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

WASEONG financial statements

En djupgående snabbgranskning av WAH SEONG CORPORATION BHDs operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

WASEONG free cash flow for Q4 21 is 9.49M MYR. For 2021, WASEONG free cash flow was 127.97M MYR and operating cash flow was 224.08M MYR.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde