Acorda Therapeutics, Inc

ACOR NASDAQ
ACOR
Acorda Therapeutics, Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ACOR financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Acorda Therapeutics, Inc

Totala tillgångar för ACOR gällande Q2 21 uppgår till 491.50M, 15.85% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 20.32% under Q2 21 till 301.02M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share