Advanced Micro Devices Inc

AMD NASDAQ
AMD
Advanced Micro Devices Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

AMD financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Advanced Micro Devices Inc

Totala tillgångar för AMD gällande Q3 21 uppgår till 11.15B, 4.32% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 10.78% under Q3 21 till 4.02B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share