Activision Blizzard, Inc

ATVI NASDAQ
ATVI
Activision Blizzard, Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ATVI financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Activision Blizzard, Inc

Totala tillgångar för ATVI gällande Q3 21 uppgår till 23.98B, 1.72% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 3.55% under Q3 21 till 7.03B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share