Creative Realities, Inc

CREX NASDAQ
CREX
Creative Realities, Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

CREX financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Creative Realities, Inc

Totala tillgångar för CREX gällande Q3 21 uppgår till 21.78M, 0.95% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 1.24% under Q3 21 till 12.02M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share