Gilead Sciences, Inc
GILD NASDAQ

GILD
Gilead Sciences, Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för Gilead Sciences, Inc

Totala tillgångar för GILD gällande Q2 21 uppgår till 67.98B, 0.73% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 0.52% under Q2 21 till 48.27B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share