Genprex, Inc

GNPX NASDAQ
GNPX
Genprex, Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

GNPX financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Genprex, Inc

Totala tillgångar för GNPX gällande Q3 21 uppgår till 46.33M, 4.93% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 10.95% under Q3 21 till 1.16M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share