Intrusion Inc

INTZ NASDAQ
INTZ
Intrusion Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

INTZ financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Intrusion Inc

Totala tillgångar för INTZ gällande Q2 21 uppgår till 13.84M, 17.71% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 24.66% under Q2 21 till 5.86M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share