JD.com, Inc

JD NASDAQ
JD
JD.com, Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

JD financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för JD.com, Inc

Totala tillgångar för JD gällande Q3 21 uppgår till 74.75B, 1.44% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 3.15% under Q3 21 till 36.2B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share