Kimball International, Inc

KBAL NASDAQ
KBAL
Kimball International, Inc NASDAQ
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

KBAL fundamentals

Kimball International, Inc Rapporter – inklusive intäkter, kostnader, vinst och förlust

KBALs totala intäkter för det senaste kvartalet är 176.95M USD, och det är 2.20% lägre jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet för Q4 22 är 4.35M USD.

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Totala intäkter
Nettoinkomst
Valuta: USD
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
TTM
Totala intäkterYoY growth
Kostnad för sålda varor
BruttovinstYoY growth
Driftskostnader (exkl. kostnad för sålda varor)
RörelseintäktYoY growth
Icke-operativa intäkter, totalt
Inkomst före skattYoY growth
Eget kapital i vinstmedel
Skatter
Minoritetsintresse utan bestämmande inflytande
Övriga intäkter/kostnader efter skatt
Nettoinkomst innan verksamhetsavveckling
Avvecklad verksamhet
NettoinkomstYoY growth
Utspädningsjustering
Preferensutdelningar
Nettoresultat efter utspädning tillgängligt för stamaktieägare
Vinst per aktie (Basic EPS)YoY growth
Utspädd vinst per aktie (Diluted EPS)YoY growth
Genomsnittligt antal utestående aktier
Utestående aktier efter utspädning
EBITDAYoY growth
EBITYoY growth
Totala rörelsekostnader