Neptune Wellness Solutions Inc

NEPTNASDAQ
NEPT
Neptune Wellness Solutions IncNASDAQ
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

NEPT fundamenta

Neptune Wellness Solutions Inc Rapporter – inklusive intäkter, kostnader, vinst och förlust

NEPTs totala intäkter för det senaste kvartalet är 11.99M USD, och det är 26.34% lägre jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet för Q2 22 är -30.90M USD.

Q3 '20
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Totala intäkter
Bruttovinst
Rörelseintäkt
Inkomst före skatt
Nettoinkomst
Valuta: USD
Q3 '20
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
TTM
Totala intäkterÅrlig tillväxt
Kostnad för sålda varor
BruttovinstÅrlig tillväxt
Driftskostnader (exkl. kostnad för sålda varor)
RörelseintäktÅrlig tillväxt
Icke-operativa intäkter, totalt
Inkomst före skattÅrlig tillväxt
Eget kapital i vinstmedel
Skatter
Minoritetsintresse utan bestämmande inflytande
Övriga intäkter/kostnader efter skatt
Nettoinkomst innan verksamhetsavveckling
Avvecklad verksamhet
NettoinkomstÅrlig tillväxt
Utspädningsjustering
Preferensutdelningar
Nettoresultat efter utspädning tillgängligt för stamaktieägare
Vinst per aktie (Basic EPS)Årlig tillväxt
Utspädd vinst per aktie (Diluted EPS)Årlig tillväxt
Genomsnittligt antal utestående aktier
Utestående aktier efter utspädning
EBITDAÅrlig tillväxt
EBITÅrlig tillväxt
Totala rörelsekostnader