TripAdvisor, Inc.TripAdvisor, Inc.TripAdvisor, Inc.

TripAdvisor, Inc.

Inga transaktioner
Se i superdiagram

Målpris

21.370.00 0.00%
De 15 analytiker som erbjuder 1 års prisprognoser för TRIP har en maxuppskattning på — och en minimiuppskattning på —.

Analytisk bedömning

Baserat på 20 analytiker som har gjort en bedömning av TRIP under de senaste 3 månaderna.

Utdelning per andel

‪0.00‬
Rapporterad
Uppskattning
Rapporterad
Uppskattning
Överraskning

Omsättning

‪0.00‬
Rapporterad
Uppskattning
Rapporterad
Uppskattning
Överraskning
Observera