Texas Roadhouse, Inc

TXRH NASDAQ
TXRH
Texas Roadhouse, Inc NASDAQ
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

TXRH financial statements

Nuvarande finansiella ställning för Texas Roadhouse, Inc

Total assets of TXRH for Q1 22 is 2.44B USD, 11.01% less than the previous Q4 21. And total liabilities decreased by 15.81% in Q1 22 to 1.4B USD.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Nettoskuld
Book value per share