Urban Outfitters, Inc

URBN NASDAQ
URBN
Urban Outfitters, Inc NASDAQ
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

URBN financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Urban Outfitters, Inc

Totala tillgångar för URBN gällande Q3 21 uppgår till 3.89B, 3.95% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 3.40% under Q3 21 till 2.14B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share