CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES

CAM NEWCONNECT
CAM
CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES NEWCONNECT
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

CAM financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES

Totala tillgångar för CAM gällande Q3 21 uppgår till 7.53M, 2.93% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 1.01% under Q3 21 till 14.15M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share