READ-GENE

RDG NEWCONNECT
RDG
READ-GENE NEWCONNECT
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

RDG financial statements

Finansiell sammanfattning av READ-GENE med alla nyckeltal.

The current RDG market cap is 29.711M PLN.

Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde
Intäkter
Nästa:
Inkomst