SELECTIMMUNE PHARMA
SELECT.B NGM

SELECT.B
SELECTIMMUNE PHARMA NGM
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för SELECTIMMUNE PHARMA

Totala tillgångar för SELECT.B gällande Q3 21 uppgår till 32.68M, 4.66% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 76.82% under Q3 21 till 1.75M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share