SYNACT

SYNACT NGM
SYNACT
SYNACT NGM
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

SYNACT financial statements

Nuvarande finansiella ställning för SYNACT

Total assets of SYNACT for Q3 21 is 59.84M SEK, 20.51% less than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 29.41% in Q3 21 to 12.62M SEK.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share