ATUL LTD

ATUL NSE
ATUL
ATUL LTD NSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ATUL fundamentals

ATUL LTD Rapporter – inklusive intäkter, kostnader, vinst och förlust

ATULs totala intäkter för det senaste kvartalet är 14.77B INR, och det är 7.77% högre jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet för Q1 22 är 1.65B INR.

Q3 '20
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Totala intäkter
Nettoinkomst
Valuta: INR
Q3 '20
Q4 '20
Q1 '21
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
TTM
Totala intäkterYoY growth
Kostnad för sålda varor
BruttovinstYoY growth
Driftskostnader (exkl. kostnad för sålda varor)
RörelseintäktYoY growth
Icke-operativa intäkter, totalt
Inkomst före skattYoY growth
Eget kapital i vinstmedel
Skatter
Minoritetsintresse utan bestämmande inflytande
Övriga intäkter/kostnader efter skatt
Nettoinkomst innan verksamhetsavveckling
Avvecklad verksamhet
NettoinkomstYoY growth
Utspädningsjustering
Preferensutdelningar
Nettoresultat efter utspädning tillgängligt för stamaktieägare
Vinst per aktie (Basic EPS)YoY growth
Utspädd vinst per aktie (Diluted EPS)YoY growth
Genomsnittligt antal utestående aktier
Utestående aktier efter utspädning
EBITDAYoY growth
EBITYoY growth
Totala rörelsekostnader