HOUSING DEVEL FIN HDFC

HDFCNSE
HDFC
HOUSING DEVEL FINNSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finance
Bransch: Finance/Rental/Leasing
Bostadsutveckling Finance Corporation Limited är ett holdingbolag. Bolaget är finansierat genom lån för köp eller byggande av bostadshus, kommersiella fastigheter och vissa andra ändamål i Indien. Bolagets segment omfattar lån, livförsäkring, försäkring, kapitalförvaltning och andra. Det erbjuder försäkringsprodukter som motor, hälsa, resor, hem och personolycka inom detaljhandeln och anpassade produkter, såsom egendom, marin, flyg och ansvarsförsäkring i företagets division. Det ger också portföljförvaltning, fond, förvaltning av fastighetsplaceringar, projektledning, investeringskonsulter och fastighetsrelaterade tjänster. Dess distributionsnät omfattar över 4 520 kontor och cirka 12 000 automatiserade tellermaskiner på över 2 590 platser. Dina dotterbolag omfattar bland annat HDFC Developers Ltd., HDFC Investments Ltd., HDFC Trustee Co. Ltd. och HDFC Asset Management Co. Ltd.