LARSEN & TOUBRO INFOTECH

LTI NSE
LTI
LARSEN & TOUBRO INFOTECH NSE
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

LTI financial statements

En djupgående snabbgranskning av LARSEN & TOUBRO INFOTECHs operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

LTI free cash flow for Q4 21 is 3.64B INR. For 2021, LTI free cash flow was 8.18B INR and operating cash flow was 16.77B INR.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde