MOTOR & GEN FINANC

MOTOGENFIN NSE
MOTOGENFIN
MOTOR & GEN FINANC NSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

MOTOGENFIN financial statements

Nuvarande finansiella ställning för MOTOR & GEN FINANC

This financial report summarizes MOTOGENFIN assets – what it owns, its liabilities – what it owes to others, and equity – the difference between the previous two.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share