STERLING BANK PLC
STERLNBANK NSENG

STERLNBANK
STERLING BANK PLC NSENG
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för STERLING BANK PLC

Totala tillgångar för STERLNBANK gällande Q2 21 uppgår till 1.46T, 5.10% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 5.80% under Q2 21 till 1.33T.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share