Archrock, Inc

AROC NYSE
AROC
Archrock, Inc NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

AROC financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Archrock, Inc

Totala tillgångar för AROC gällande Q3 21 uppgår till 2.62B, 2.87% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 3.80% under Q3 21 till 1.71B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share