American Axle & Manufacturing Holdings, Inc

AXL NYSE
AXL
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

AXL financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för American Axle & Manufacturing Holdings, Inc

Totala tillgångar för AXL gällande Q2 21 uppgår till 5.84B, 1.55% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 2.38% under Q2 21 till 5.4B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share