Becton, Dickinson and Company
BDX NYSE

BDX
Becton, Dickinson and Company NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

BDX financial statements

Nuvarande finansiella ställning för Becton, Dickinson and Company

Totala tillgångar för BDX gällande Q3 21 uppgår till 54.33B, 1.07% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 0.35% under Q3 21 till 30.2B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share