Berkshire Hathaway Inc. New

BRK.B NYSE
BRK.B
Berkshire Hathaway Inc. New NYSE
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

BRK.B fundamentals

Nuvarande finansiella ställning för Berkshire Hathaway Inc. New

Total assets of BRK.B for Q1 22 is 969.51B USD, 1.12% more than the previous Q4 21. And total liabilities increased by 1.98% in Q1 22 to 452.64B USD.

Totala tillgångar
Totala skulder
Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Nettoskuld
Book value per share