Berkshire Hathaway Inc. New

BRK.B NYSE
BRK.B
Berkshire Hathaway Inc. New NYSE
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

BRK.B financial statements

En djupgående snabbgranskning av Berkshire Hathaway Inc. News operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

BRK.B free cash flow for Q1 22 is 3.74B USD. For 2021, BRK.B free cash flow was 26.14B USD and operating cash flow was 39.42B USD.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde