Calix, Inc CALX

CALX NYSE
CALX
Calix, Inc NYSE
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Analytisk bedömning

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Elektronisk teknik
Bransch: Telekommunikationsutrustning
Calix, Inc. tillhandahåller moln- och mjukvaruplattformar, system och tjänster som krävs för att implementera ett enhetligt accessnätverk. Företaget erbjuder system och programvara för bredbandskommunikation för fiber- och kopparbaserade nätarkitekturer som möjliggör för leverantörer av kommunikationstjänster att omvandla sina nät och ansluta sig till sina privat- och företagskunder. Det möjliggör för leverantörer av kommunikationstjänster att tillhandahålla ett brett utbud av intäktsskapande tjänster, från grundläggande röst- och datatjänster till avancerade bredbandstjänster via tidigare och nästa generations accessnät. Företaget fokuserar på leverantörer av kommunikationstjänster och deras accessnät med den del av nätet som styr den tillgängliga bandbredden och bestämmer utbudet och kvaliteten på de tjänster som kan erbjudas abonnenterna. Företaget utvecklar och säljer hård- och mjukvaruprodukter som är carrier-class. Företaget grundades av Michael L. Hatfield och Carl E. Russo i augusti 1999 och har sitt huvudkontor i San Jose i Kalifornien.