Express, Inc

EXPR NYSE
EXPR
Express, Inc NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

EXPR financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Express, Inc

Totala tillgångar för EXPR gällande Q3 21 uppgår till 1.32B, 5.90% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 4.59% under Q3 21 till 1.33B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share