Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares

GOOS NYSE
GOOS
Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

GOOS financial statements

An in-depth look to Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares operating, investing, and financing activities

GOOS free cash flow for Q2 21 is -24.1M USD. For 2020, GOOS free cash flow was 201.81M USD and operating cash flow was 222.16M USD.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde