HEXO Corp
HEXO NYSE

HEXO
HEXO Corp NYSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Financial summary of HEXO Corp with all the key numbers

Nuvarande börsvärde för HEXO är 645.38M. Nästa rapoortdatum för HEXO Corp är Nov 04, förväntningar är 0.00.

Intäkter
Nästa:
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde