International Business Machines Corporation IBM

IBM NYSE
IBM
International Business Machines Corporation NYSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Tekniska tjänster
Bransch: Informationsteknologitjänster
International Business Machines Corporation (IBM) är ett teknikföretag. Bolaget verkar genom de fem segmenten Cognitive Solutions, Global Business Services (GBS), Technology Services & Cloud Platforms, Systems och Global Financing. Segmentet Cognitive Solutions levererar ett spektrum av möjligheter, från Descriptive, Predictive och Prescriptive Analytics till kognitiva system. Cognitive Solutions inkluderar Watson, en kognitiv databehandlingsplattform som har förmågan att interagera på naturligt språk, bearbeta stordata och lära av interaktioner med människor och datorer. GBS-segmentet ger kunderna rådgivning samt tillhandahåller applikationsförvaltningstjänster och globala affärsprocesstjänster. Segmentet Technology Services & Cloud Platforms tillhandahåller IT-infrastrukturtjänster. Segmentet Systems förser kunderna med infrastrukturteknik. Segmentet Global Financing omfattar kundfinansiering, kommersiell finansiering samt återtillverkning och remarketing.