JP Morgan Chase & Co
JPM NYSE

JPM
JP Morgan Chase & Co NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

JPM aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finans
Bransch: Stora banker
JPMorgan Chase & Co. är ett finansiellt holdingbolag. Bolaget är engagerat i investment banking, finansiella tjänster. Den verkar i fyra segment samt ett företagsegment. Dess segment är Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Bank, Commercial Banking och Asset Management. Konsument- och gemenskapsbanksegmentet erbjuder tjänster till konsumenter och företag via bankkontor, automatiska bankautomater (ATM), online-, mobil- och telefonbank. Segmentet Corporate & Investment Bank, som består av Banking and Markets & Investor Services, erbjuder investment banking, marknadsföring, prime mäklare och treasury och värdepapper produkter och tjänster till företag, investerare, finansinstitut och statliga och kommunala enheter. Affärsbankssegmentet erbjuder finansiella lösningar, inklusive utlåning, statsskatt, investeringsbank och kapitalförvaltning. Kapitalförvaltningsområdet består av investerings- och förmögenhetsförvaltning.

Breaking news