The Lion Electric Company

LEV NYSE
LEV
The Lion Electric Company NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

LEV financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för The Lion Electric Company

Totala tillgångar för LEV gällande Q2 21 uppgår till 551.57M, 291.29% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 37.58% under Q2 21 till 349.47M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share