Procter & Gamble Company (The) PG

PG NYSE
PG
Procter & Gamble Company (The) NYSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Icke hållbara konsumentprodukter
Bransch: Hushåll / personlig vård
Procter & Gamble Company är inriktat på att tillhandahålla konsumentvaror till konsumenter över hela världen. Bolaget verkar genom fem segment: Skönhet; grooming; Sjukvård; Tyg & Hemvård, och Baby, Feminin & Familjomsorg. Företaget säljer sina produkter i cirka 180 länder och territorier, främst genom massaffärer, livsmedelsbutiker, medlemsklubbar, drogbutiker, varuhus, distributörer, babybutiker, specialbutiker, e-handel, högfrekventa butiker och apotek. Det erbjuder produkter under varumärkena, som Olay, Old Spice, Safeguard, Head & Shoulders, Pantene, Glädje, Mach3, Prestobarba, Venus, Cascade, Dawn, Febreze, Mr. Clean, Bounty och Charmin.