Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell

RDS.A NYSE
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

RDS.A Depositary Receipt Chart

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Integrerad olja
Royal Dutch Shell plc prospekterar efter råolja och naturgas runtom i världen, både på konventionella fält och från källor som täta bergformationer, skifferformationer och kolformationer. Bolagets segment omfattar Integrerad Gas, Uppströms, Nedströms och Företag. Segmentet Integrerad Gas är verksamt med kondensering och transport av gas och konvertering av naturgas till vätskor för att tillhandahålla bränsle och andra produkter samt med projekt med en integrerad verksamhet som omfattar allt från produktion till kommersialisering av gas. Segmentet Uppströms omfattar verksamheterna hos Uppströms, som är verksamt med prospektering efter och utvinning av råolja, naturgas och naturgasvätskor samt marknadsföring och transport av olja och gas, och oljesandssegmentet, som är verksamt med utvinning av bitumen från utvinnad oljesand och omvandling till syntetisk råolja. Segmentet Uppströms är verksamt med produktion av oljeprodukter och kemikalier samt marknadsföring.

Breaking news