Visa Inc

V NYSE
V
Visa Inc NYSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

V financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för Visa Inc

Totala tillgångar för V gällande Q4 21 uppgår till 82.90B, 0.27% högre än föregående Q3 21. Och totala skulder ökade med 0.95% under Q4 21 till 45.31B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share