Verizon Communications Inc VZ

VZNYSE
VZ
Verizon Communications IncNYSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Communications
Bransch: Major Telecommunications
Verizon Communications Inc. är ett holdingbolag. Bolaget tillhandahåller via sina dotterbolag produkter och tjänster för kommunikation, information och underhållning till konsumenter, företag och statliga myndigheter. Deras segment omfattar Wireless och Wireline. Segmentet Wireless erbjuder produkter och tjänster för kommunikation, inklusive trådlösa röst- och datatjänster samt försäljning av utrustning, till privatkunder, företagskunder och myndighetskunder i hela USA. Segmentet Wireline erbjuder produkter och tjänster för röst-, data- och videokommunikation, till exempel bredbandsvideo, datacentertjänster och molntjänster, tjänster för säkerhet och hanterade nätverk samt lokalsamtals- och fjärrsamtalstjänster. Företaget har kombinerat Yahoo! Inc.:s rörelsetillgångar med sin befintliga AOL Inc.-verksamhet för att skapa ett nytt dotterbolag, Oath Inc., och äger en blandad portfölj av mer än 50 medie- och teknikvarumärken. Oath-portföljen omfattar HuffPost, Yahoo Sports, AOL.com, MAKERS, Tumblr, Yahoo Finance och Yahoo Mail.