EGNSINVEST EJD., TYSKLAND A/S

OMXCOPEGNETY
Vid stängningen
Inga transaktioner
Se i superdiagram

Teknisk analys för EGNETY

Din sammanfattning av den tekniska analysen för EGNSINVEST EJD., TYSKLAND A/S

Denna mätare visar en teknisk analys i realtid för den valda tidsramen. Sammanfattningen av EGNSINVEST EJD., TYSKLAND A/S är baserad på de mest populära tekniska indikatorerna, såsom glidande medelvärden, oscillatorer och pivoter. Lär dig mer.