KONECRANES PLC
KCR OMXHEX

KCR
KONECRANES PLC OMXHEX
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för KONECRANES PLC

Totala tillgångar för KCR gällande Q1 21 uppgår till 3.88B, 3.41% lägre än föregående Q4 20. Och totala skulder minskade med 3.14% under Q1 21 till 2.68B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share