BILIA AB SER. A

BILI_A OMXSTO
BILI_A
BILIA AB SER. A OMXSTO
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

BILI_A financial statements

En djupgående snabbgranskning av BILIA AB SER. As operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

BILI_A free cash flow for Q1 22 is -11M SEK. For 2021, BILI_A free cash flow was 730M SEK and operating cash flow was 1.99B SEK.

TTM
Kontanta medel från löpande drift
Medel från verksamheten
Förändringar i rörelsekapital
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Köp/försäljning av affärsverksamhet, netto
Köp/försäljning av investeringar, netto
Kapitalutgifter
Andra poster gällande investeringskassaflöde, summa
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Issuance/retirement of stock, net
Issuance/retirement of debt, net
Summa utbetald likvid aktieutdelning
Andra poster gällande finansiering av kassaflöde, summa
Fritt kassaflöde