ISOFOL MEDICAL AB

ISOFOL OMXSTO
ISOFOL
ISOFOL MEDICAL AB OMXSTO
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ISOFOL financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för ISOFOL MEDICAL AB

Totala tillgångar för ISOFOL gällande Q3 21 uppgår till 453.92M, 18.91% lägre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 42.21% under Q3 21 till 74.52M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share