ISOFOL MEDICAL AB

ISOFOL OMXSTO
ISOFOL
ISOFOL MEDICAL AB OMXSTO
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ISOFOL financial statements

Nuvarande finansiella ställning för ISOFOL MEDICAL AB

Total assets of ISOFOL for Q4 21 is 401.36M SEK, 11.58% less than the previous Q3 21. And total liabilities increased by 11.55% in Q4 21 to 83.13M SEK.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Nettoskuld
Book value per share