KUNGSLEDEN AB

KLED OMXSTO
KLED
KUNGSLEDEN AB OMXSTO
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

KLED financial statements

Nuvarande finansiella ställning för KUNGSLEDEN AB

Totala tillgångar för KLED gällande Q2 21 uppgår till 44.13B, 0.14% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 0.27% under Q2 21 till 24.76B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share