LIDDS AB

LIDDS OMXSTO
LIDDS
LIDDS AB OMXSTO
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

LIDDS financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för LIDDS AB

Totala tillgångar för LIDDS gällande Q2 21 uppgår till 73.24M, 73.12% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 20.50% under Q2 21 till 8.17M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share