MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B
MTG_B OMXSTO

MTG_B
MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B OMXSTO
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

MTG_B financial statements

Nuvarande finansiella ställning för MODERN TIMES GROUP MTG AB SER. B

Totala tillgångar för MTG_B gällande Q2 21 uppgår till 12.84B, 9.79% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 23.44% under Q2 21 till 3.24B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share