NEL ASA
NELO OMXSTO

NELO
NEL ASA OMXSTO
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för NEL ASA

Totala tillgångar för NELO gällande Q1 21 uppgår till 6.92B, 17.59% högre än föregående Q4 20. Och totala skulder ökade med 11.01% under Q1 21 till 711.72M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share